che lavoro cerchi? dove?

mercoledì 18 settembre 2013

TELELAVORO: CONSIGLI UTILI PER LAVORARE DA CASA

Non andare più in ufficio e lavorare solo da casa, con la formula dell'home office? Il tema del telelavoro, quindi del lavoro svolto online o al telefono senza spostarsi dalla propria abitazione, viene regolarmente rispolverato quando di parla di flessibilità, organizzazione aziendale, riduzione dei costi, nuove frontiere del mercato del lavoro.

Una tematica davvero ricca di spunti di riflessione, nonchè una tipologia contrattuale molto interessante e per certi versi vantaggiosa tanto per le aziende tanto per i dipendenti disposti a metterla in pratica.
Nella sezione Economia del sito del settimanale Panorama abbiamo scovato un articolo proprio sull'argomento. In pratica contiene un elenco di dritte, di consigli, di aspetti positivi e negativi del prestare la propria opera direttamente dal salotto di casa.
Vi invitiamo a leggerlo (basta clicccare qui sotto) e, se lo ritenete utile, a commentarlo....
TELELAVORO: CONSIGLI UTILI PER LAVORARE DA CASA

1 commento:

 1. Nữ tử thanh lâu mặc dù hèn mọn, nhưng Ngọc Ngưng Sanh lại là ngoại lệ, đó mới chính là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, như tiên cung ngọc tử nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa kiếm đạo luyện tới mức cao siêu, người bình thường căn bản không gặp được nàng ta. Ninh bệnh lao làm gì có tư cách gặp được Ngọc Ngưng Sanh? Đêm đó, nữ tử thanh lâu mà Ninh bệnh lao tranh với Vương Vân Xung, chẳng qua chỉ là một kỹ nữ mua vui của Quan Ngọc lâu mà thôi!

  dịch vụ kế toán tại quận 6
  dịch vụ kế toán tại quận 7
  dịch vụ kế toán tại quận 8
  dịch vụ kế toán tại quận 9
  dịch vụ kế toán tại quận 10
  dịch vụ kế toán tại quận 11
  dịch vụ kế toán tại quận 12
  dịch vụ kế toán tại hoài đức
  dịch vụ kế toán tại sơn tây
  dịch vụ kế toán tại thường tín
  dịch vụ kế toán tại ứng hòa
  dịch vụ kế toán tại phú xuyên
  dịch vụ kế toán tại mỹ đức
  dịch vụ kế toán tại thanh oai
  dịch vụ kế toán tại đan phượng
  dịch vụ kế toán tại quốc oai
  dịch vụ kế toán tại phú thọ
  dịch vụ kế toán tại sóc sơn
  dịch vụ kế toán tại nhà bè
  dịch vụ kế toán tại cần giờ
  dịch vụ kế toán tại hóc môn
  dịch vụ kế toán tại củ chi
  dịch vụ kế toán tại bình chánh
  dịch vụ kế toán tại bình dương
  dịch vụ kế toán tại biên hòa
  dịch vụ kế toán tại huế
  dịch vụ kế toán tại đà nẵng
  Nghĩ đến kỹ nữ mua vui đó, trong mắt của Ninh Hàn chợt hiện lên sát cơ.
  Cô ta cũng là một trong những người biết rõ tình hình, cũng là cô ta đưa đưa Ninh Tiểu Xuyên hôn mê về Kiếm Các Hầu Phủ, cô ta đã khóc vì Ninh bệnh lao, xem ra chỉ uy hiếp cô ta thì chưa đủ, phải khiến cô ta câm miệng mới được.

  RispondiElimina